Maria Svensson, Formulärföreningen     DEMO  Kan inte användas för att ansöka  DEMO Skriv ut 

Ansökan

Sida 1 av 10
Jämställdhetsprojekt 2015

Projektbidrag med syfte att främja jämställdhet mellan kvinnor och män

Ny ansökan

Gå igenom formulärets sidor och fyll i alla uppgifter. Observera att du inte behöver fylla i alla uppgifter samtidigt, utan att du kan spara din ansökan med knappen Spara utkast. När du gjort det kan du logga ut och fortsätta vid ett senare tillfälle.

När du fyllt i hela ansökan och är redo att lämna in den till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor klickar du på Lämna ansökan på formulärets sista sida. Ansökan blir då synlig för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Observera att du inte kan göra förändringar i formuläret när du har lämnat in ansökan.

När formuläret kommit in till oss skickas en automatisk kvittens till er via e-post. När handläggningen påbörjas, får du ett nytt automatiskt e-postmeddelande där det framgår vem som är handläggare för din ansökan.

Ansökan kan inte längre lämnas in. Sista datum för inlämning var den 16 mars 2015

Viktigt! Läs det här innan du börjar fylla i formuläret

Skriv ut
Gå till sida:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
DEMO  Kan inte användas för att ansöka  DEMO