Att arbeta med ett formulär på webben kan skilja sig från vad du är van vid. Om du följer våra instruktioner minskar risken för problem.
Innan du ansöker är det viktigt att du är medveten om att en inlämnad ansökan är en allmän handling.

Allmänna handlingar vid ansökan

MUCF kommer att hantera de personuppgifter som lämnats enligt den rättsliga grunden att utföra en uppgift av allmänt intresse. Personuppgifterna kommer att användas i administrativt syfte. MUCF kan även komma att använda uppgifterna för utskick av information kopplad till myndighetens uppdrag.
För ytterligare information om MUCFs hantering av personuppgifter, se vår Integritetspolicy.

Logga bara in en gång i taget till din ansökan

Med en webbläsare är det möjligt att öppna flera fönster (eller flikar) och sedan logga in flera gånger till samma system. Försök att undvika det. Ansökningssystemet kan inte hantera mer än en anslutning från samma webbläsare i taget. Du riskerar att förlora informationen som du har skrivit in i formuläret.

Logga inte in till flera ansökningar samtidigt

Ansökningssystemet kan bara hantera en inloggning från samma webbläsare. Om du loggar in en andra gång från ett annat fönster i samma webbläsare glömmer systemet informationen som hör ihop med den första inloggningen. Resultatet blir att du får problem till exempel när du ska spara eller lämna in formuläret. Du riskerar att förlora information som du har skrivit in i formuläret.

Navigera med formulärets knappar, inte med webbläsarens

Använd knapparna på formulärsidan för att gå framåt och bakåt i formuläret. Använd inte webbläsarens knappar för att navigera. Om du använder webbläsarens knappar för att navigera sparas inte informationen du har fyllt i på sidan.

Öppna inte flera fönster till formuläret samtidigt

Du kommer med stor sannolikhet att förlora information som du har skrivit in i formuläret när du sparar ditt formulär.

Klicka inte flera gånger i följd på ikonerna

Klicka bara en gång på funktionsknappar som exempelvis Spara utkast. Beroende på hur hårt belastat systemet är kan det ta en stund innan något händer. Alla webbläsare har någon form av indikator som visar att webbläsaren väntar på svar från webbplatsen. Så länge webbläsaren står i vänteläge är allt i sin ordning. Om du klickar på samma knapp flera gånger i följd så får du bara vänta längre, eftersom systemet upprepar samma kommando flera gånger.

Ett klick på Spara utkast sparar alla formulärsidor

Formuläret i ansökningssystemet är ett sammanhängande formulär som sträcker sig över flera sidor. Du behöver alltså bara klicka på till exempel Spara utkast på en sida så sparas hela formuläret.

Skriv ut formuläret

När du vill skriva ut formuläret skall du klicka på Skriv ut uppe till höger på formulärsidan. Då visas hela formuläret i ett utskriftsvänligt format. Den utskriftsvänliga versionen visar bland annat all text från fritextfält, inte bara den del av texten som får plats i textrutan på skärmen. Använd inte webbläsarens utskriftsknapp. Om du gör det skrivs bara den sida ut som du ser på skärmen och inte hela formuläret.

Utskriftsformat

När du skriver ut ditt ansökningsformulär från webbläsaren kan du få med onödiga sidhuvuden och sidfötter på utskriften. Dessa går att ta bort (stänga av) i webbläsaren. Du måste göra detta själv eftersom det inte går att styra detta innifrån ansökningssystemet.

Logga ut när du är färdig med ditt arbete

Logga ut från systemet innan du stänger webbläsaren. När du loggar ut så sparas din information automatiskt. Du minimerar alltså risken för att förlora inmatad information om du loggar ut när du är färdig.

Automatisk utloggning vid inaktivitet

Du loggas ut automatiskt av säkerhetsskäl om du har varit inaktiv längre tid än sextio minuter. Då förlorar du uppgifter som du inte har sparat. Kom därför ihåg att alltid spara formuläret eller logga ut om du går ifrån datorn.

Om cookies (kakor)

Du måste tillåta att ansökningssystemet använder cookies (kakor) som lagras i din webbläsare, annars fungerar inte ansökningssystemet. Du måste tillåta både sessions-cookies och permanenta cookies.
Ansökningssystemet använder sig av fyra cookies:

Kakan som kommer ihåg att du accepterar att kakor lagras innehåller inga personuppgifter men finns kvar i webbläsaren tills du rensar historiken. Om du rensar historiken kommer du att få frågan om du accepterar att systemet använder cookies igen nästa gång du besöker ansökningssystemet.

Vilka webbläsare stöds av programmet?

Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Safari och Firefox. Om du hittar något som inte fungerar som det ska i din webbläsare är du välkommen att höra av dig.

Övrigt om säkerhetsinställningar

I webbläsare finns en lång rad inställningsmöjligheter för att skapa en säker miljö. Olika företag och organisationer har olika uppfattningar om vad som kan tillåtas och vad som måste stängas av. För att MUCFs ansökningssystem skall fungera måste bland annat följande vara tillåtet i webbläsaren:

Kontakta oss

Om du har problem, frågor eller synpunkter som rör systemet får du gärna kontakta oss.
Klicka här för att skriva ett mail.