Beslut
2014-01-17
 
Dnr 1033/13
 
  Sverigedemokratisk Ungdom
c/o Sveriges Riksdag

10012 STOCKHOLM
Beslut om organisationsbidrag för barn- och ungdomsorganisationer 2014

Ungdomsstyrelsen har den 17 januari 2014 beslutat att avslå er ansökan om bidrag enligt Förordning (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer.

Skälen för beslutet


Vi har granskat er ansökan utifrån bidragets syfte, de villkor som regelverket ställer och genomfört en fördjupad prövning på lokal nivå. I granskningen har vi sett att era medlemsföreningar inte kan räknas som medlemsförening enligt förordningens definition (§6). De uppfyller inte villkoret om att ha antagit stadgar i demokratisk ordning.
För att myndigheten ska anse att stadgarna har antagits i demokratisk ordning ska det framgå att det är föreningens stadgar till exempel genom att föreningens namn finns med i stadgarna (i paragraf). En normalstadga kan användas som hjälpmedel och underlag för att upprätta de egna stadgarna.

Övriga upplysningar

Beslutet får inte överklagas. Allmän information om bidraget hittar ni på vår webbplats:
http://www.ungdomsstyrelsen.se/barn-ungdomsorganisationer.

Information om hur vi granskar ansökningar finns under rubriken Demokratisk organisation - så granskar vi.

Beslutet har fattats av Fredrik Wikström, chef för enheten för organisationsstöd, efter föredragning av handläggaren Marina Tjelvling.

Om ni har frågor om beslutet kontakta handläggare för mer information.

Vänliga hälsningar

Marina Tjelvling
handläggare

marina.tjelvling@ungdomsstyrelsen.se


© Copyright 2010, Ungdomsstyrelsen, Box 17 801, 118 94 Stockholm, Sverige
Besöksadress: Medborgarplatsen 3, 11 tr
(T-bana Medborgarplatsen, pendeltåg Södra Station) | Hitta hit
Telefon växel: 08-566 219 00, Fax: 08-566 219 98
e-post: info@ungdomsstyrelsen.se, webbmaster: usred@ungdomsstyrelsen.se