Beslut
2013-11-07
 
Dnr 1843/13
 
  Projekt NEO GALLERIAN
c/o Kontor 14 HB
Månskärsvägen 9
14175 KUNGENS KURVA
Beslut om Jämställdhet bland nationella minoriteter 2013

Ungdomsstyrelsen har den 7 november 2013 beslutat att avvisa er ansökan.

Skälen för beslutet

Enligt regelverket för bidragsformen är organisationen inte behörig att få bidrag.

Bidraget kan endast sökas av nationella minoriteters egna organisationer.

Övriga upplysningar

Beslutet får inte överklagas. Om ni vill veta mer om hur Ungdomsstyrelsen granskar och bedömer ansökningar så kan ni läsa mer om det här:
Länk: www.ungdomsstyrelsen.se/bidrag-artikel-krav-for-projekten.
Om ni har frågor om beslutet kontakta handläggaren för mer information.

Beslutet har fattats av Fredrik Wikström, chef för enheten för organisationsstöd, efter föredragning av Helena Lundgren, handläggare.

Vänliga hälsningar

Helena Lundgren
handläggare

helena.lundgren@ungdomsstyrelsen.se


© Copyright 2010, Ungdomsstyrelsen, Box 17 801, 118 94 Stockholm, Sverige
Besöksadress: Medborgarplatsen 3, 11 tr
(T-bana Medborgarplatsen, pendeltåg Södra Station) | Hitta hit
Telefon växel: 08-566 219 00, Fax: 08-566 219 98
e-post: info@ungdomsstyrelsen.se, webbmaster: usred@ungdomsstyrelsen.se